Opletten met factureringsstop 


Om afnemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, tegemoet te komen, overweegt u om voor hen een factureringsstop in te stellen. Maar let op ... 


Opschorten van de facturering. Door de coronacrisis beschikken vele ondernemers over verminderde liquiditeiten. Om uw afnemers tegemoet te komen, kunt u besluiten om de facturering uit te stellen. Let op 1.  Daarmee kan echter de btw-afdracht niet worden uitgesteld. Het opschorten van de facturering leidt niet tot het opschorten van de prestatie. De btw is daarom verschuldigd, ook al is er nog geen factuur uitgereikt. Btw wordt verschuldigd op het moment dat er een factuur wordt uitgereikt en in ieder geval wanneer de factuur uitgereikt had moeten worden. Dat is uiterlijk de 15e  dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht. 


Let op 2.  Hierdoor is de btw uiterlijk verschuldigd in het tijdvak van de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie is verricht.


Voorbeeld. BV A verhuurt een pand aan BV B. Er is een maandelijkse huursom van € 1.000 overeengekomen die maandelijks wordt gefactureerd. Vanwege de coronacrisis besluit BV A de facturering over maart 2020 op te schorten. De factuur moet volgens de btw-wetgeving uiterlijk 15 april 2020 worden uitgereikt. Dat is ook het moment waarop de btw verschuldigd wordt. Ook als er geen factuur wordt uitgereikt, moet BV A de btw over de huursom in de btw-aangifte van april 2020 aangeven. 


Uitstel van betaling voor factuurbedrag excl. btw. Als alternatief voor de factureringsstop kunt u ervoor kiezen om uw afnemer uitstel van betaling te verlenen. Daarbij kan ervoor gekozen worden om alleen uitstel van betaling te verlenen voor de factuursom exclusief btw, zodat de btw wel betaald wordt.


Bij uw afnemer. De afnemer kan de btw als voorbelasting in aftrek brengen als hij recht op btw-aftrek heeft. Dit moet de afnemer doen in het tijdvak waarin de factuurdatum gelegen is.

Uitstel van betaling bij Belastingdienst. Als u ook zelf door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van betaling voor een periode van drie maanden voor de door u verschuldigde btw. Dit kunt u online met uw DigiD-code doen.


Spreek af dat uw afnemer in ieder geval de gefactureerde btw aan u betaalt. Een btw-ondernemer kan deze immers terugvragen, terwijl u alle gefactureerde btw meteen moet afdragen. 


Dit advies komt uit:

Indicator Tips & Advies Belastingtips voor BV en dga Dit advies komt uit:

Tips & Advies Belastingtips voor BV en dga