Na echtscheiding verplicht verhuizen? 

Vaak betekent het einde van een relatie ook de verkoop van het huis. Bij een hypotheek met NHG kan een restschuld eventueel vergoed worden. Hoe zit dat? 

Stap voor stap. Als stellen uit elkaar gaan, denken partners vaak te snel aan verkoop van de woning. Zij realiseren zich niet dat de NHG hen kan helpen. Tip. Er kan daarbij meer dan het eventueel kwijtschelden van de restschuld via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voordat de woningeigenaar aan kan kloppen bij het WEW, moet er een aantal stappen doorlopen worden, die vaak een ander licht op de zaak kunnen werpen.

  1. Beheertoets. Voor beide partijen moet er een beheertoets worden gedaan. Daaruit blijkt of de hypotheek betaalbaar is voor een van beiden. Belangrijk daarbij is dat de partner die de hypotheek niet overneemt, wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lening. Nieuw. Voortaan wordt er niet gekeken naar wat er geleend kan worden, maar naar wat de maandelijkse hypotheeklasten zijn. Als er is aangetoond dat iemand de maandlasten in zijn eentje kan dragen, kan diegene extra lenen onder NHG-voorwaarden om de ex-partner te kunnen uitkopen. Vaak is er geen restschuld meer maar juist een overwaarde, waardoor er dus vaker sprake zal zijn van de nieuwe regeling.
  2. Nader onderzoek. Als geen van beide partners de hypotheek alleen kan betalen, moet de geldverstrekker onderzoeken of de lening betaalbaar kan worden gemaakt. Denk aan lagere rente, langere looptijd of gedeeltelijke kwijtschelding van de hoofdsom. Als dat mogelijk is, moet de andere partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen.
  3. Haircut? Als de geldverstrekker geen mogelijkheid ziet om de lasten te verlagen, moet er een zogeheten ‘haircut’ worden onderzocht. Dit is een eenmalige deelaflossing waardoor de maandlasten lager worden.
  4. Aanbod haircut. Als het WEW oordeelt dat een haircut mogelijk is, verzoekt deze de geldverstrekker eerst de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner die de woning niet overneemt, op te heffen. Daarna doet het WEW de partner die blijft wonen een voorstel voor een haircutregeling. Dat kan met en zonder inbreng van eigen middelen.
  5. Kwijtschelding. Pas als al het bovenstaande niet mogelijk is, komt de geldnemer in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld.

Bij een echtscheiding wordt voortaan gekeken naar de maandelijkse hypotheeklasten. Als een van de partners die kan dragen, kan hij extra lenen om de ander uit te kopen. 

Dit advies komt uit:

Tips & Advies Vastgoed