Wel of geen verlof inplannen?


Steeds meer mannen willen na de geboorte van hun kind verlof opnemen. Wie in loondienst werkt, kan gebruikmaken van een aantal verlofregelingen. Voor zzp’ers bestaat er nog geen vorm van ouderschapsverlof, maar er wordt door de overheid wel steeds meer over gesproken. Waar moet u als zzp’er rekening mee houden als u vader wordt? En hoe bereidt u zich voor? We zetten de laatste ontwikkelingen op een rij en spreken zzp-vader Robin Peek over zijn voorbereidingen.


Ouderschapsverlof voor zzp’ers

Een groot voordeel voor aanstaande vaders (partners van vrouwen die bevallen) die in loondienst werken, is dat zij twee dagen kraamverlof kunnen opnemen. Deze mogelijkheid is vanuit de overheid geregeld. De twee dagen worden gewoon doorbetaald. Daarnaast kan een partner ouderschapsverlof opnemen, deze dagen zijn onbetaald. Het onderwerp vaderschapsverlof (ook wel partnerverlof of geboorteverlof) heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen vanuit de overheid. Zowel in Nederland als in Europa worden er stappen gezet, maar er zijn nog geen beslissingen over genomen. 


Voor partners met een eenmanszaak zijn doorbetaalde verlofdagen er niet. Begin dit jaar bracht de Sociaal Economische Raad een advies uit . Volgens de SER moet er een financiering komen vanuit algemene middelen, waaruit het loon van zzp’ers tijdens een ouderschapsverlof van maximaal zes weken kan worden doorbetaald, zowel voor moeders als voor vaders. 


Vanuit de politiek zijn er ook andere meningen die aangeven dat een zzp’er kíest voor zijn status. Het zzp’erschap biedt veel vrijheid. Dat betekent ook vrijheid in de keuze voor vakanties, verlof en pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het heeft voor- en nadelen. 


Robin Peek is sinds vier jaar zelfstandig internetmarketing-specialist en is het daarmee eens. ‘Ik vind het mijn eigen verantwoordelijkheid. Je kiest als er zzp’er voor om alles zelfstandig te regelen. Je kiest voor de voor- en nadelen. Dus ook voor het zelf regelen van je afwezigheid als je meer thuis wilt zijn bij je pasgeboren kind.’


Uitgavepatroon veranderen

Robin heeft zelf maatregelen getroffen. De geboorte van zijn zoon Noud in 2016 heeft zijn leven totaal veranderd. ‘Het cliché is helemaal waar. Je kunt van tevoren nog zoveel lezen en praten over het ouderschap, maar je weet pas écht hoe het is als je het zelf ervaart.’ Toen zijn vriendin zwanger was, was het voor Robin meteen duidelijk: de baby was het allerbelangrijkste. ‘Noud werd geboren op 20 juli. Ik heb de hele maanden juli en augustus zo goed als niet gewerkt. Ik had geen inkomen, maar dat zag ik niet als nadeel. Ik vond het belangrijk om er thuis te zijn en mijn vriendin vond dat ook heel prettig.’ 


Om een paar dagen of weken vrij te nemen, moet u als zzp’er wat meer regelen dan wanneer u in loondienst bent. U kunt uw werk tenslotte niet overdragen aan een collega en het is belangrijk uw klant(en) duidelijk te informeren over waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een financiële buffer. Wanneer u als zzp’er niet werkt, heeft u tenslotte ook geen inkomen. 


Hoe vang je een inkomensdaling van een paar maanden op? Robin: ‘Je weet lang van tevoren dat er een kind aan komt. Zo’n zes maanden voordat ik vader werd, ben ik me bewust op de periode rond en na de geboorte gaan voorbereiden. Ik ben meer op mijn uitgaven gaan letten, waardoor het me lukte om te sparen. Een keer niet uit eten bijvoorbeeld, of minder kleding kopen. Dat lijken kleine dingen, maar als je het optelt kan het behoorlijk schelen. Het is een mindset: ik wist duidelijk waar ik het voor deed, want ik wist dat ik minstens een maand niet zou willen werken.’ Er een maand even tussenuit gaan, is vergelijkbaar met een sabbatical.


Plan uw werkzaamheden goed

Niet iedereen is zo flexibel als Robin. ‘Ik ben me ervan bewust dat ik een heel flexibele zzp’er ben. Ik ben niet aan een locatie gebonden en mijn werkzaamheden zijn ook flexibel. Als internetmarketeer schrijf ik strategieën uit. En als een campagne loopt, check ik eens in de paar dagen hoe het loopt. Dat kan ik ook ’s avonds doen.’ 


Als u als zzp’er voor bepaalde projecten wel aan een locatie gebonden bent, kunt u uzelf volgens Robin een tijdje ‘afwezig’ plannen. ‘Een schilder heeft bijvoorbeeld ook nog andere taken. Denk aan marketing, administratie of acquisitie. Juist die taken kan een zzp’er rond de bevalling plannen. Denk ook aan het wijzigen van je website of het herzien van je strategie of businessmodel. Dat zijn werkzaamheden die je vanuit huis kunt doen, op een moment dat het je uitkomt.’ 


Wanneer u nog niet fulltime werkt, kunt u meer werk aannemen om voor extra inkomsten te zorgen. Bij Robin was dit niet mogelijk; hij werkte al fulltime. ‘Ik heb in plaats daarvan mijn verdienmodel gewijzigd waarbij ik niet meer per uur betaald kreeg, maar een vast bedrag per maand . Op zo’n manier zou je, ook wanneer je minder werkt, hetzelfde of meer kunnen verdienen.’ Een aankomende verlofperiode kan dus een goede reden zijn om nog eens goed naar uw verdienmodel te kijken. Robin: ‘Als je je afspraken maakt op opdrachtbasis, leg je de nadruk op dat wat je levert. Het gaat erom dat je levert wat je jouw klant belooft, niet om hoeveel tijd je daaraan kwijt bent.’


Betrek klanten bij uw toekomstplannen

Zzp’ers hebben vaak direct contact met hun klanten. Dat kan in uw voordeel werken. Het goede contact maakt ook dat uw relatie persoonlijker is, waardoor u uw opdrachtgever goed op de hoogte kunt houden. ‘Mijn opdrachtgevers wisten dat er een kind aan kwam. Ik heb bewust niet zoveel opdrachtgevers, zodat ik iedere klant meer aandacht kan geven en een goede relatie met hen op kan bouwen. Ik heb mijn opdrachtgevers laten weten dat ik bij nood natuurlijk gewoon bereikbaar was. En ik heb vooraf met hen meegedacht of er dingen waren die vooruit gepland konden worden.’


Tips voor u samengevat

Denk goed na over een financiële buffer en pas waar nodig uw uitgavepatroon aan 

Wanneer u flexibel bent, kunt u uw werkzaamheden anders inrichten en zelfs uw verdienmodel aanpassen. Zolang u maar duidelijke afspraken maakt met uw opdrachtgever. 

Maak gebruik van het persoonlijk contact dat u heeft met uw klanten door hen op de hoogte te houden van uw (toekomst)plannen.