Waarom schenken?

Heeft u altijd goed gespaard en inmiddels een mooi vermogen opgebouwd?  Dan is het fijn als u hiervan goed kunt leven en bijzondere dingen kunt doen. Maar u zult ook vragen hebben. Wat gebeurt er met mijn vermogen bij opname in een verzorgingstehuis? Kan ik mijn kinderen of andere familieleden helpen bij de financiering van een eigen huis? Of helpen met het aflossen van de  hypotheek? Bij de beantwoording van deze vragen krijgt u veelal te maken met het begrip ‘schenken’. Op deze pagina wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende schenkingsmogelijkheden. Tevens wordt aangegeven of belasting over de schenking moet worden betaald.


Belastingvrij schenken?

Ongeacht de vorm waarin wordt geschonken, moet rekening worden gehouden met schenkbelasting. Of u belastingvrij kunt schenken, hangt af van het totaal in een jaar aan een persoon gedane schenkingen. Zijn van één persoon meerdere schenkingen ontvangen, dan worden deze bij elkaar opgeteld. Als men binnen de vrijgestelde bedragen blijft, hoeft degene die de schenking ontvangt géén schenkbelasting te betalen. Komt u boven de vrijstellingen dan gelden er verschillende schenkbelastingtarieven.