ze komen en gaan. Hoe we hierop reageren, bepaalt hoe we ons voelen en de wereld om ons heen ervaren. Veel van onze gedachten maken ons onbewust stressvol en beïnvloeden onze manier van handelen en ons welzijn. Dit komt omdat we deze gedachten geloven en er een verhaal van maken. Een verhaal over dat het anders moet zijn, niet had mogen gebeuren. Leven in het verleden in plaats van in de realiteit. Daarmee leggen we de verantwoording voor hoe we ons voelen en gedragen bij de ander. Leggen de schuld bij een ander.
Geschreven door: http://femmymoes.nl/category/blog/

Echter het verleden maakt niemand ongedaan. Het is zoals het is. De realiteit is volledig, helder en betrouwbaar. Haar accepteren en hiervoor de verantwoording nemen en te kijken wat je nu kunt doen maakt je vrij. Er gaat een wereld open aan mogelijkheden waaruit jij kunt kiezen. Elke keer opnieuw.


Onze emoties helpen ons hierbij. Zij zijn de sleutel tot het bewustzijn, boodschappers die continu bepalen wat en hoe we gebeurtenissen ervaren. Bovendien voeren zij ons terug naar herinneringen waaraan pijn en angst gekoppeld is. Herinneringen die hebben geleid tot beperkende overtuigingen, die mogelijk het zelfrespect en de eigenwaarde hebben aangetast. Daardoor heb je een werkelijkheid gecreëerd die je beperkt in wat je eigenlijk wil doen en zijn. In gebeurtenissen die lijken op de ervaring uit de herinnering reageren we opnieuw vanuit dezelfde heftige emoties. Nu zijn ’t anderen die de rollen innemen, de kinderen, je partner, collega’s. Een belemmerend patroon dat we ook bij anderen activeren.
Bewust worden van je emoties, ze toe te laten, te ervaren maakt dat alles wat hieruit voorkomt kan ombuigen tot een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid bestaande uit het zien van mogelijkheden, het pakken van kansen en doen wat je werkelijk verlangt te doen. Waarin jij jezelf en de ander als volwaardig ziet. Respect hebt voor jezelf en de ander en jezelf volledig tot uitdrukking brengt. Dit alles door het bewust activeren van positieve gedachten en overtuigingen.

Wanneer je vanaf nu de verantwoordelijkheid neemt voor jouw situatie en deze accepteert help je jezelf en de ander. Door het aanvaarden van de aanwezige emoties en de gedachten en ze te onderzoek ben je in staat ze los te laten en vrij te worden van de ontstane belemmeringen. Ofwel “Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien” (Ghandi).
Het creëren van jouw nieuwe werkelijkheid biedt je de basis om te groeien. Jij en anderen plukken daar de vruchten van.
Inspiratie door Byron Katie en Candace Pert