Deze informatie is afkomstig van de Kamer van Koophandel.
Samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen?


vennootschap-onder-firma-vof
Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen?
Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (vof).
Alle vennoten brengen iets in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid.
Een minimumkapitaal is niet nodig.

 


Oprichting vof: het vennootschapscontract

Stel een vennootschapscontract op, met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de vennoten, inbreng en verdeling van de winst Een onderling opgestelde overeenkomst is ook geldig. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. Een juridisch adviseur, advocaat of een accountant kunnen u ook helpen bij het opstellen. Doormiddel van een overeenkomst regelt u de onderlinge spelregels, zoals de winstverdeling en uittreding. Laat u vooral vooraf goed informeren door een expert.


De vof en aansprakelijkheid

Als vennoot kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van u en uw echtgenoot. U beperkt de aansprakelijkheid van uw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als uw vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privé-vermogen, of het zakelijk vermogen van de vof.


Vof inschrijven bij de KvK

U moet uw vof inschrijven in het Handelsregister van de KvK. U kunt in het vennootschapscontract afspreken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Bijvoorbeeld maximaal 10.000 euro. Als u deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot een contract sluit, dan is niet de vof, maar de vennoot zelf aansprakelijk.


Vof en belastingen

De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening.


Man-vrouw firma

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen


Sociale zekerheid en verzekeringen

Als vennoot krijgt u AOW na uw 65ste. Aanvullend pensioen verzorgt u zelf. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.


Uittreden of overlijden van een vennoot

Als een vennoot stopt of overlijdt, dan eindigt de vof. Wilt u dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot? Regel dit dan in het vennootschapscontract doormiddel van een verblijvens- of overnamebeding. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak. Een compagnons verzekering kan hier uitkomst bieden.


Ontbinding en vereffening

Na ontbinding van een vof betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug in natura of geld (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).