Het is sinds kort duidelijk dat voor het in rekening brengen van incassokosten een tweede herinnering niet nodig is. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist.

Frustrerend. Niet- of niet op tijd betaalde rekeningen vormen een frustratie voor veel ondernemers in het MKB. Gelukkig zijn er dingen die u kunt doen om te zorgen dat úw klanten wél betalen.


Wees duidelijk en consequent. Een duidelijk en consequent incassobeleid is een van de beste manieren om uw rekeningen (op tijd) betaald te krijgen. Tip. Zorg voor een goede (administratieve) organisatie, dan hoeft dit ook weinig tijd en geld te kosten. Zorg dus dat u steeds in de gaten heeft wanneer een rekening te laat wordt betaald en onderneem dan meteen actie! Tip. Houd ook rekening met de specifieke omstandigheden van uw klant. Denk bijv. aan een betalingsregeling of aan uitstel van betaling. Met deze opstelling loopt u ook het minste risico dat u uw rekening niet betaald krijgt én u voorkomt dat uw klanten weglopen.


Soms niet genoeg. Soms zijn debiteuren echter hardleers en komt u er niet onderuit om hard op te treden. In dat geval kan het in rekening brengen van incassokosten (of hiermee dreigen) een goede stok achter de deur zijn die uw klanten net dat extra zetje geeft om tot betaling over te gaan. Wanneer kunt u die kosten echter ook daadwerkelijk innen?insaldo logo


De Hoge Raad hakt knoop door. Het was lange tijd onduidelijk of het voor het kunnen innen van incassokosten verplicht is om na de eerste aanmaning (ook wel de ‘veertiendagenbrief’ genoemd) nog een tweede aanmaning te sturen. Het landelijk overleg van kantonrechters adviseerde eind 2013 nog om een tweede aanmaning wél verplicht te stellen. Men vond dat een huurder of een consument altijd een tweede aanmaning moest krijgen voordat er incassokosten berekend mochten worden. De Hoge Raad, 13.06.2014 ( HR:2014:1405 ), heeft nu beslist dat een tweede aanmaning niet verplicht is. U mag dus na de eerste aanmaning meteen incassokosten in rekening brengen. Dat scheelt tijd en geld!


Ook zónder tweede herinnering mag u incassokosten in rekening brengen. Natuurlijk moet u de afweging maken of dit voor de relatie met uw klant wel handig is.