Het starten van een onderneming is een complex proces. Het gaat bij het starten van de onderneming feitelijk om twee verschillende processen:ondernemingsplan-help

 • formeel: het oprichten van de onderneming (inschrijven bij de Kamer van Koophandel, belastingdienst, etc.)
 • inhoudelijk: ondernemingsplan maken, bestaansrecht van de onderneming, regelen van de financiering, juridisch zaken, financiële zaken en implementatie van processen.

De moeilijkheid is gelegen in het multidisciplinaire karakter de de werkzaamheden. Zoals vaak gezegd: “een ondernemer moet van alle markten thuis zijn”. Om de onderneming stevig in de markt neer te zetten zal het “idee” moeten worden uitgewerkt in een allesomvattend ondernemingsplan, inclusief alle strategische, marketing en financiële aspecten. Dat betekent dus een zeer steile leercurve wanneer een onderneming wordt opgezet. Maar gelukkig is er zeer veel informatie om het opstart proces te vergemakkelijken. Daarnaast zijn er publieke en particuliere organisaties die ondernemers ondersteunen. De informatie en tools op deze website zijn hier ook op gericht.


Stappen onderneming starten.

Om een onderneming te starten dienen veel zaken geregeld te worden. Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste stappen die doorlopen moeten worden. Afhankelijk van het soort en type onderneming zullen bepaalde stappen relevanter zijn dan andere. Deze lijst is niet uitputtend maar dient als houvast voor startende ondernemers. De stappen zijn in de volgorde gezet die in praktijk vaak wordt toegepast, maar hiervan kan natuurlijk worden afgeweken.

 • voorkeur bepalen: loondienst of ondernemen
 • business idee vormen
 • uitwerken business idee
 • win zoveel mogelijk informatie in
  vraag vertrouwelingen ook om hun feed back en vraag eventueel om hulp
 • ondernemingsplan maken
 • wees domeinkapers voor en leg uw bedrijfsnaam vast op internet!
 • benodigde vergunningen onderzoeken en aanvragen
 • onderzoeken en regelen van alle juridische aspecten
 • subsidiemogelijkheden onderzoeken / aanvragen subsidies
 • eventueel administratiekantoor / accountant selecteren
 • financiering
 • rechtsvorm onderneming kiezen
 • inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • naar de notaris
 • bedrijfsagenda maken: vaste data voor planning en evaluaties
 • zakelijke partners zoeken (sparring partners en vertrouwelingen)
 • bank en betaalsystemen kiezen
 • bedrijfsruimte zoeken
 • website (laten) ontwikkelen met goede SEO mogelijkheden
 • social media beleid bepalen / opzetten
 • verzekeringen afsluiten
 • personeel aantrekken en inhuren
 • bedrijfsmiddelen kiezen en inkopen
 • geschikte toeleveranciers zoeken / voorraden inkopen
 • rampenplan maken – disaster recovery – data veiligheid
 • bedrijfsprocessen inrichten / backoffice optimaliseren

inkoop
productie
verkoop
after sales
debiteurenbeheer
administratie
strategievorming
marketing
personeelsbeleid

 • pensioenvoorzieningen ondernemer treffen