Per 1 mei is de VAR echter verdwenen. Wat komt ervoor in de plaats? Wat verandert dat voor de administratie van de gemiddelde zelfstandige?var-dba Wanneer moet je in actie komen? En wat moet je vooral wel en niet doen?


Waarvoor diende die VAR ook al weer?

De zelfstandige heeft in de huidige regeling vooral belang bij een zogenaamde VAR-wuo. Wuo staat daarbij voor winst uit onderneming. Zo’n verklaring moet de zelfstandige zelf aanvragen bij de Belastingdienst op basis van een standaard vragenlijst. Als je die inderdaad krijgt, weet de opdrachtgever met zo’n VAR-wuo dat de arbeidsrelatie die deze aangaat met de zelfstandige door de Belastingdienst niet wordt beschouwd als een dienstbetrekking waarbij loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen.


Is het erg dat de VAR verdwijnt?

Voor zelfstandigen die evident ondernemers in fiscale zin zijn, maakt het verdwijnen van de VAR niet veel uit. Bij deze categorie speelt de VAR in de praktijk vaak helemaal geen rol, omdat er geen fiscaal risico voor de opdrachtgever bestaat. Voor alle duidelijkheid: het is voor een zelfstandige niet verplicht een VAR te hebben en een opdrachtgever mag ook werken met zelfstandigen zónder VAR. Feit is dat er nu zelfstandigen zijn die wél een VAR-wuo hebben, maar toch niet voldoen aan alle criteria voor fiscaal ondernemerschap.


Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA): dit zijn de gevolgen voor jou als zelfstandige


Hoe werkt de DBA, die ervoor in de plaats komt?

Onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kunnen partijen met elkaar contracteren op basis van modelovereenkomsten. Dit zijn contracten waarvan de Belastingdienst verklaart dat, wanneer op grond daarvan wordt gewerkt, de betreffende arbeidsrelatie géén dienstbetrekking oplevert waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Onderstaand de link naar de

modelcontracten