Belasting middelen

0523 760 067

HomeInformatieBelasting middelen

Belasting middelen

Belasting

inkomstenbelasting

Middelen.
Als je in het ene jaar veel meer verdient dan in het andere – zoals bijvoorbeeld een starter – kun je de inkomstenbelasting mogelijk drukken door te middelen. Met middelen smeer je, zoals je zegt, je inkomen uit over meerdere jaren. Dat kan tot een lagere belastingdruk leiden.

Bij middelen kijkt de Belastingdienst naar het gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar. Het werkt als volgt: tel je inkomen van de afgelopen drie jaar bij elkaar op en deel dat door drie. Je krijgt dan het gemiddelde inkomen over elk van die jaren. Bereken vervolgens hoeveel inkomstenbelasting je had betaald als je drie jaar lang dat gemiddelde inkomen had verdiend en vergelijk dat met wat je in werkelijkheid hebt betaald. Hoe groter de wisselingen in je jaarinkomen, des te groter dat verschil. Dat komt door ons progressieve belastingstelsel, waardoor een hoger inkomen disproportioneel meer wordt belast. Door te middelen, druk je de pieken zodat je inkomen mogelijk in een lagere belastingschijf valt.

Als je met middelen inderdaad uitkomt op een lagere belasting, mag je het verschil met de werkelijk betaalde belasting terugvragen aan de Belastingdienst – maar pas na aftrek van een drempel van 545 euro.

Rekenvoorbeeld: inkomen middelen

Ik heb jouw precieze gegevens niet, maar stel dat je in september 2010 bent gaan werken voor 3.000 euro per maand. Je verdiende – zoals je zelf zegt – als student in 2009 niets en je studiebeurs is onbelast, in 2010 was je inkomen 12.000 euro en in 2011 36.000 euro.

De belasting die jij over je inkomen hebt betaald is:

In 2009: 0 euro

In 2010: 4.014 euro

In 2011: 13.435 euro

In totaal 17.449 euro.

Als je nu de inkomens tussen 2009 en 2011 bij elkaar optelt: 0 + 12.000 + 36.000 = 48.000 euro, en dat bedrag deelt door drie, kom je uit op een gemiddeld jaarinkomen van 16.000 euro. Over die drie keer 16.000 euro had je in die drie jaar in totaal 15.992 euro belasting moeten betalen.

Je hebt in werkelijkheid 1.457 euro meer betaald en dat bedrag kun je van de belastingdienst terugvragen, min de drempel van 545 euro. Blijft over: 912 euro.

Voor wie is middelen interessant?

Middelen werd aan het einde van de negentiende eeuw in Nederland ingevoerd om boeren met hun sterk wisselende inkomsten enigszins te ontzien. Maar boeren zijn allang niet meer de grootste gebruikers van middeling om hun belastingen te drukken; ook andere ondernemers en freelancers hebben soms sterk wisselende inkomens. Ook voor werknemers die (ouderschaps-)verlof opnemen of die zijn ontslagen – al dan niet met een eenmalige ontslagvergoeding – en werknemers met een flinke variabele beloningscomponent kan middelen interessant zijn. En natuurlijk voor starters en herintreders op de arbeidsmarkt.

Middelen kan dus geld opleveren. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte. En zelfs wie weet wat het is, denkt er vaak niet aan, omdat je pas na afloop van drie belastingjaren mag middelen. Bijna niemand kijkt terug op wat hij drie jaar geleden ook alweer verdiende. Maar zoals het rekenvoorbeeld laat zien, kun je met weinig inspanning toch aardig wat geld verdienen.

Neem bij twijfel contact op.