Tussentijdse rapportages

0523 760 067

HomeWerkzaamhedenTussentijdse rapportages

Tussentijdse rapportages

Het verzorgen van tussentijdse rapportages

Als hedendaagse ondernemer moet u in staat zijn om snel en slagvaardig te handelen om op veranderingen in de markt te kunnen inspelen. Daarvoor dient u snel over actuele en financiële informatie te beschikken. Door het verzorgen van tussentijdse rapportages waarbij de werkelijkheid wordt getoetst aan de begroting wordt in deze informatiebehoefte voorzien. Door een terugblik op de verstreken periode kunnen we bezien wat het effect van deze cijfers voor de toekomst zal zijn en oplossingen aandragen indien bijsturing noodzakelijk is. Onze visie is : Niet gokken als ondernemer maar weten waar u aan toe bent!